lublin2050

Lublin 2050

Kolejnym ważnym elementem polskich miast przyszłości będzie zachowanie i upowszechnienie polskiej kultury poprzez promocję muzyki, sztuki i literatury. Centra kulturalne, galerie sztuki, teatry i inne instytucje kulturybędą odgrywać bardzo ważną rolę w zachowaniu tej wyjątkowej części polskiej historii..

Lublin 2050 miasto przyszłości

W Polskich miastach przyszłości będzie fundamentalnym elementem ich rozwoju. Przede wszystkim, ważne będzie zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacji dla społeczeństwa, zarówno w zakresie wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Co więcej, miasta przyszłości 2050 będą musiały skupić się na tworzeniu nowych miejsc do nauki i doskonalenia umiejętności - kursów, szkoleń i wykładów. Polska będzie musiała także przeciwdziałać rosnącemu problemowi fali ucieczek młodych ludzi za granicę, aby zapewnić im lepsze warunki do rozwoju w kraju.